ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PHYSION

Ο βασικός τρόπος αποκατάστασης μιας οριζόντιας επιφάνειας γίνεται με τη χρήση του συστήματος καθαρισμού H.D.V.S. (:Hohes Druck - Vakuum System). Σε ελεύθερη μετάφραση και για να είμαστε ακριβείς, θα το λέγαμε "υδροστρόβιλο υψηλής πίεσης εντός περιορισμένο χώρο (:δίσκος καθαρισμού) σε περιβάλλοντος κενού που εφαρμόζεται σε προετοιμασμένη επιφάνεια".

 

Το σύστημα καθαρισμού HDVS λειτουργεί σε τρεις φάσεις:

a. Στην αρχή ψεκάζουμε την επιφάνεια με ένα ήπιο απορρυπαντικό όξινο ή αλκαλικό.

b. Στην συνέχεια την τρίβουμε με μια βούρτσα (περιστροφική, κυλινδρική, πλανητικής κίνησης κλπ) ώστε το απορρυπαντικό να διεισδύσει σε όλη την επιφάνεια και να αντιδράσει με το ρύπο.

Ο ψεκασμός με απορρυπαντικό και το τρίψιμο της επιφάνειας συνιστά την προετοιμασία της.

c. Στην συνέχεια εκτοξεύοντας ζεστό νερό ή ατμό πάντα εντός του "δίσκου καθαρισμού" προς την επιφάνεια, την ξεπλένουμε, αναρροφώντας, ταυτόχρονα με το πλύσιμο, όλη την βρωμιά που είναι πάνω σε αυτήν, απομακρύνοντας την έτσι ολοκληρωτικά από αυτή.

 

 

Λίγες τεχνικές πληροφορίες για τους βασικούς εξοπλισμούς μας

1. Τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε είναι βιομηχανικής χρήσης και είναι βιο-αποικοδημήσιμα. Χρησιμοποιούμε όταν είναι ανάγκη  εξουδετερωμένο υδροχλωρικό οξύ για την απομάκρυνση των αλάτων. Η διαδικασία αυτή λέγεται "αφαλάτωση". Στην συνέχεια η χρήση αλκαλικών απορρυπαντικών απομακρύνει και τους οργανικούς ρύπους που είναι κυρίως ελαιώδους βάσης. Όταν υπάρχει ποσότητα λαδιού στην επιφάνεια, χρησιμοποιούμε απορρυπαντικά περισσότερο εξειδικευμένα στην δέσμευση και απομάκρυνση λαδιού.

 

2. Οι ηλεκτροκίνητες μηχανικές βούρτσες που χρησιμοποιούμε είναι βαρέως τύπου με ιπποδύναμη τουλάχιστον 2,5 ίππων. Αυτό είναι κριτήριο επιλογής, ώστε το μηχάνημα να ανταποκριθεί στην τραχιά εξωτερική επιφάνεια και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να μην είναι μεγάλη λόγω αδυναμίας του μοτέρ. Οι βούρτσες είναι απλής περιστροφικής κίνησης ή πλανητικής αντίστροφης κίνησης ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και τους γενικότερους περιορισμούς που υπάρχουν. Το υλικό της βούρτσας είναι καρβίδιο του πυριτίου μεσαίας σκληρότητας ή συρμάτινες με διάμετρο ίνας 6 - 8 / 10 του χιλιοστού, η βούρτσες από μαλακές πλαστικές ίνες για τις ευαίσθητες επιφάνειες.

 

3. Ο καθαρισμός (έκπλυση) της επιφάνειας γίνεται εντός ειδικού εξαρτήματος που λέγεται "δίσκος καθαρισμού" και στην διεθνή ορολογία αναφέρεται σαν surface cleaner. Αυτό γίνεται για λόγους επίτευξης ομοιογένειας στην ποιότητα της εργασίας, με αποδεκτό ρυθμό εκτέλεσης της σε κάθε έργο, προστασίας του εργαζόμενου προσωπικού και πιθανά παριστάμενων ατόμων, τέλος δε για την προστασία και του περιβάλλοντος χώρου.

Εντός του δίσκου καθαρισμού, που στηρίζεται επάνω σε μικρά ροδάκια με τα οποία κινείται στην επιφάνεια, περιστρέφονται μπεκ σε απόσταση 2,5 εκατοστών από την επιφάνεια που καθαρίζουμε. Μέσα από αυτά τα μπεκ, εκτοξεύεται το νερό με πίεση έως 340 bar και θερμοκρασία 85oC ή ο ατμός σε θερμοκρασίας 150οC. Χτυπώντας η δέσμη νερού ή του ατμού την οριζόντια επιφάνεια, αναμιγνύεται με την βρωμιά που την έχει διαλύσει σε κάποιο βαθμό το απορρυπαντικό, αποσπώντας αυτή από την επιφάνεια που μένει έτσι καθαρή. Αυτό που παράγεται από την ανάμιξη αποκαλείται λύμα. Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία γίνεται σε περιβάλλον κενού, το λύμα που παράγεται από την ανάμιξη του νερού με την βρωμιά και το απορρυπαντικό, αναρροφάται στιγμιαία και αποθηκεύεται σε δεξαμενή για περεταίρω επεξεργασία, πιθανά δε και για επαναχρησιμοποίηση.

 

4. Το νερό που χρησιμοποιείται δεν χρειάζεται να είναι τόσο διαυγές και καθαρό όπως το πόσιμο. Απλώς δεν πρέπει να έχει αιωρούμενα σωματίδια μεγαλύτερα από 50μm (μικρόμετρα: εκατομμυριοστά του μέτρου), ώστε να μην προκληθεί βλάβη στην εσωτερική επιφάνεια της αντλίας υψηλής πίεσης, κάτι που θα οδηγήσει στην ταχεία αχρήστευσή της.

Η ποσότητα του αναγκαίου νερού για τον καθαρισμό, βρίσκεται αποθηκευμένη σε δεξαμενές και μεταφέρεται με το ειδικό όχημα έργου ή με το τρέιλερ έργου. Η ποσότητα που μεταφέρεται για λόγους αυτονομίας στην εκτέλεση της εργασίας, ποικίλει από 650 λίτρα μέχρι 6.000 λίτρα. Ο ρυθμός κατανάλωσης νερού ποικίλει από 12 λίτρα το λεπτό έως 18 λίτρα ανά λεπτό.

Για να προωθηθεί το νερό από τη δεξαμενή έως το πιεστικό συγκρότημα, χρησιμοποιείται αντλία χαμηλής πίεσης μεγάλου όγκου νερού (6 bar - 3000lt/h). Ο μηχανισμός αυτός εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του πιεστικού συγκροτήματος.

 

5. Το λύμα συλλέγεται και φιλτράρεται με ειδική ανοξείδωτη σίτα, για να συγκρατηθούν σε αυτή πέτρες και άλλα στερεά υλικά. Στην συνέχεια αυτό αποθηκεύεται σε ειδική δεξαμενή. Στην συνέχεια ωθείται από ισχυρή αντλία και διέρχεται μέσα από κυκλώνα ώστε να διαχωριστεί η υγρή φάση από το στερεό ίζημα. Στην συνέχεια φιλτράρεται από ειδικά φίλτρα και αν η εργασία και ο χώρος το επιτρέπουν επαναχρησιμοποιείται αλλιώς απορρίπτεται.

 

6. Η αντιμετώπιση της τσίχλας που είναι κολλημένη ουσία στην επιφάνεια, γίνεται με ένα συνδυασμό τριών ενεργειών:

• θέρμανση με ατμό

• ψεκασμός με ένα ειδικό απορρυπαντικό που έχει σαν βάση του το τερπένιο πορτοκαλιού (orange terpene)

• ελαφρύ τρίψιμο με συρμάτινη βούρτσα πολύ λεπτού σύρματος από μέσα από το οποίο περνάει ο ατμός

Η εργασία αυτή έχει την ιδιαιτερότητα ότι απαιτείται το νερό που χρησιμοποιείται για ατμός να είναι μαλακό δηλαδή να έχει προηγηθεί ιοντο - εναλλαγή των ιόντων νατρίου στο νερό με ιόντα μαγνησίου.

Η διαδικασία της αφαίρεσης τσίχλας, είναι δυστυχώς ακόμα αργή και χρονοβόρος.

 

7. Ο καθαρισμός υαλοπινάκων γίνεται από μας με την χρήση αποσταγμένου νερού. Είναι νερό που έχει διέλθει μέσα από 4 φίλτρα ένα εκ των οποίων είναι μεμβράνη αντίστροφης όσμωσης. θεωρείται κατάλληλο για αυτή την δουλειά, όταν ο συντελεστής αγωγιμότητας του νερού είναι στη ζώνη των 10 mSiemens. Πριν το αφαλατωμένο νερό χρησιμοποιηθεί, μετράται η αγωγιμότητα του με ηλεκτρονικό αγωγιμόμετρο.

Το νερό προωθείται με αντλία μικρής πίεσης / μεγάλου μανομετρικού ύψους, σε βούρτσα με την οποία τρίβουμε το τζάμι. Λόγω του ύψους που απαιτείται να μπορεί να φτάνει η βούρτσα, χρησιμοποιούνται πτυσσόμενα κοντάρια από κέβλαρ για λόγους βάρους. Μερικές φορές απαιτείται λόγω εμποδίων και η χρήση γερανού. Επίσης σχεδόν πάντα απαιτείται αφαλάτωση του υαλοπίνακα με διάλυμα εξουδετερωμένου υδροχλωρίου και στην συνέχεια έκπλυση του με αφαλατωμένο νερό.

 

8. Ο καθαρισμός βαρέως ρύπου σε οποιαδήποτε επιφάνεια ιδίως μέταλλο και ιδιαίτερα η απομάκρυνση σκουριάς γίνεται με τη χρήση της μικρο- ψιγματοβολής χαμηλής πίεσης με ήπιο αποξεστικό μέσο συνήθως ολιβίνη ή μαγειρική σόδα. Δεν προκαλείται καμιά επιβάρυνση στο περιβάλλον (σκόνη) καθότι η όλη διαδικασία γίνεται με την βοήθεια ζεστού νερού. Η μέθοδος είναι τόσο ήπια που μπορεί να αφαιρέσει γραφή βανδαλισμού χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά στην επιφάνεια επάνω στην οποία έχει γραφεί η γραφή βανδαλισμού

 

9. Η προτεινόμενη από μας συντήρηση μιας οριζόντιας επιφάνειας γίνεται με την κάλυψή της με βερνίκι εμποτισμού πέτρας όπως πχ το Vivestone της Βιβεχρώμ, ή άλλα αυτής της μορφής και κατηγορίας. Η επάλειψη γίνεται με ρολό μετά το τέλος της εργασίας καθαρισμού και ας υπάρχει ακόμα κάποια ελάχιστη υγρασία επάνω στην επιφάνεια που καθαρίστηκε. Ο σκοπός είναι να κλείσουν οι πόροι του υλικού της επιφανείας, πριν αρχίσει να ξαναδιεισδύει σε αυτήν ο ατμοσφαιρικός ή άλλοι στερεοί ρύποι.

 

 

PHYSION ΕΠΕ

Μελαντίας 51 - 11744

Νέος Κόσμος - Αθήνα

 

Τηλ.: 2109650278

 

Fax: 2109650673

 

email: info@physion.gr

           team@physion.gr