Καθαρισμός συνεργείου πολύστροφων μηχανών ναυτικής βάσης Παλάσκα

Καθαρισμός εργοστασίου αμαξωμάτων Ταξιάρχου

Καθαρισμός αίθουσας αποθηκών BAYER Οινόφυτα

Απόθεση λυμάτων από τον καθαρισμό

Εικόνα αποθήκης μετά τον καθαρισμό

Κύρια εργοστασιακή μονάδα

Εργασίες καθαρισμού

Εικόνα της μονάδας μετά τον καθαρισμό

Υπόστεγο Canadair CL 215 Ελευσίνα

Υπόστεγο ΑΣΕΠΕ Eriey Ελευσίνα

Shelter QRE Τανάγρα

Καθαρισμός δαπέδου - οροφής αποθηκών των υλικών της ΕΥΔΑΠ δίπλα στο ΜΕΝ Μενιδίου

Καθαρισμός υλικού αποθηκών των υλικών της ΕΥΔΑΠ δίπλα στο ΜΕΝ Μενιδίου

Υπόστεγο οχημάτων προληπτικής συντήρησης δικτύου αποχέτευσης Ακροκεράμου

Εργασία καθαρισμού του

Εικόνα μετά το πέρας αυτής

Καθαρισμός με ατμό και καυτό νερό συνεργείου βαρέων οχημάτων στην εγκατάσταση προληπτικής συντήρησης Ακροκεράμου - ΕΥΔΑΠ

Καθαρισμός φρεατίου ομβρίων υδάτων εργοστασίου στην Παλλήνη

PHYSION ΕΠΕ

Μελαντίας 51 - 11744

Νέος Κόσμος - Αθήνα

 

Τηλ.: 2109650278

 

Fax: 2109650673

 

email: info@physion.gr

           team@physion.gr