Καθαρισμός μεγάλου όγκου σκουπιδιών στην πλατεία Νερού μετά από συναυλία ΡΟΚ

Καθαρισμός μετώπης κτηρίου και μνημείου με μικρο-ψιγματοβολή χαμηλής πίεσης με αποξεστικό υλικό τη μαγειρική σόδα

Καθαρισμός βρύσης με μικρο-ψιγματοβολή χαμηλής πίεσης με αποξεστικό υλικό τη μαγειρική σόδα

Καθαρισμός επιχρισμάτων τοίχου με ολιβίνη

Εσωτερικός καθαρισμός ξύλινου παλαιού ταβανιού με μικρο-ψιγματοβολή χαμηλής πίεσης με αποξεστικό υλικό τη μαγειρική σόδα

PHYSION ΕΠΕ

Μελαντίας 51 - 11744

Νέος Κόσμος - Αθήνα

 

Τηλ.: 2109650278

 

Fax: 2109650673

 

email: info@physion.gr

           team@physion.gr