Οι υπηρεσίες πού προσφέρουμε

 

Στη Βιομηχανία

 • Αποκατάσταση - βελτίωση  βιομηχανικών χώρων
 • Καθαρισμός ελαφρού ή και βαρέως ρύπου
 • Καθαρισμός κηλίδας πετρελαιοειδών ή λαδιών από διαρροή – ατύχημα ή αμέλεια ή σε τακτική βάση
 • Καθαρισμός βιομηχανικού εξοπλισμού με σκοπό την συντήρηση ή αλλαγή χρήσης
 • Απολύμανση χώρων με μεγάλη μικροβιακή επιβάρυνση (ακόμα και αν έχει προκύψει από διαρροή αγωγού αποβλήτων)
 • Καθαρισμός – αποκατάσταση μεταλλικών επιφανειών από βρωμιά, οξείδωση ή βαριά ρύπανση με την χρήση ατμού ή με μικρο - ψιγματοβολή μαλακού αποξεστικού μέσου (σόδα, ολιβίνη κλπ) και εκ νέου βαφή τους αν τούτο ζητείται.

 

 

Σε εργασιακούς χώρους

 • Αρχικός καθαρισμός χώρου γραφείων - εργοστασίων
 • Καθημερινός καθαρισμός συντήρησης εργασιακών χώρων - χώρων πωλήσεων ακόμα δε και γραφείων
 • Αφαίρεση  τσιχλών  από  πεζοδρόμιο έμπροσθεν καταστήματος
 • Καθαρισμός αίθριων χώρων ή και καταστημάτων σε εμπορικά κέντρα
 • Εσωτερικός - εξωτερικός καθαρισμός υαλοπινάκων, με 100% οικολογικό σύστημα από ολικά απιονισμένο νερό
 • Εξωτερικός και εσωτερικός καθαρισμός σκαφών

 

 

Στο οδικό δίκτυο

 • Αδροποίηση οδοστρώματος με την ριζική απομάκρυνση κάθε πρόσθετης ουσίας που έχει επικολληθεί πάνω σε αυτό ιδίως σε σημεία αυξημένης ολισθηρότητας (black spot)
 • Καθαρισμός οδοστρώματος (υπόστρωμα διαγράμμισης) για αρχική διαγράμμιση ή επανα-διαγράμμιση
 • Αφαίρεση αυτοκόλλητων από πινακίδες

 

 

Στους δήμους

 • Καθαρισμός πετρελαιοειδών ή λαδιών από διαρροή – ατύχημα ή αμέλεια, σε  δημόσιο χώρο (πχ: δρόμους – πλατείες – πεζοδρόμια)
 • Αφαίρεση  τσιχλών  από  πεζοδρόμια – πλατείες  και  σχεδόν  κάθε  άλλη  επιφάνεια
 • Προετοιμασία με καθαρισμό μεγάλων ανοιχτών χώρων για διενέργεια κοινωνικών εκδηλώσεων
 • Καθαρισμός σχολείων
 • Απομάκρυνση γραφής βανδαλισμού (:graffiti) από κάθετη ή οριζόντια επιφάνεια
 • Αβλαβής αποκατάσταση επιφανειών με σοβαρή επιβάρυνση (αγάλματα – διακοσμητικά  τοιχία –  κλπ.)

PHYSION ΕΠΕ

Μελαντίας 51 - 11744

Νέος Κόσμος - Αθήνα

 

Τηλ.: 2109650278

 

Fax: 2109650673

 

email: info@physion.gr

           team@physion.gr