Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 / 2008 στο πεδίο της

«Παροχής Υπηρεσιών Γενικών και Ειδικών Καθαρισμών κλειστών και ανοιχτών χώρων»

 

Επίσης η εταιρεία είναι πιστοποιημένη επίσης στο σύστημα BS – OHSAS 18001: 2007 στο πεδίο

«Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας Εσωτερικών και Εξωτερικών Χώρων».

Υπόδειγμα για ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

PHYSION ΕΠΕ

Μελαντίας 51 - 11744

Νέος Κόσμος - Αθήνα

 

Τηλ.: 2109650278

 

Fax: 2109650673

 

email: info@physion.gr

           team@physion.gr