ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 2007 ξεκίνησε την δραστηριότητά της η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ Μ.ΕΠΕ” που μετονομάστηκε σε Physion ΜΕΠΕ το 2009. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Ιωάννη Σταθάκη, ο οποίος εκπαιδεύτηκε και εργάστηκε στο αντικείμενο της εργασίας της στην εταιρεία ESV GmbH στη Γερμανία.

 

Κατάσταση σήμερα

Η Physion παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού στους πελάτες της στην ευρύτερη περιοχή της  Αττικής   από  το  2007, υπό τη διεύθυνση του αρχικού ιδιοκτήτη και  προέδρου της.

Με τα χρόνια, η  Physion έχει κερδίσει την φήμη ως μία από τις αξιόπιστες  επιχειρήσεις στην παροχή  υπηρεσιών  άριστης ποιότητας  καθαρισμού ακόμα και στους δύσκολους χώρους της βιομηχανίας.

 

Τον Ιούνιο του 2008, η Physion  έλαβε την πιστοποίηση  ISO 9001 / 2008 & BS OHSAS 18001 / 2007, μια απόδειξη ότι η εταιρεία μας επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ποιότητας και την ικανοποίηση του πελάτη.

 

Η Physion δεσμεύεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και επικεντρώνεται στην ικανοποίηση του κάθε πελάτη της.

 

 

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το όραμά μας είναι ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον για όλους αλλά καταρχήν για όσους μας εμπιστεύονται. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί, αν όλοι συνεργαστούμε, παραγωγοί και αποδέκτες υπηρεσιών. Σε αυτή την προσπάθεια φιλοδοξούμε να πρωτοστατήσουμε ως μια από τις καλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην περιοχή της Αττικής.

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή  μας  είναι  παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών  καθαρισμού  που να ικανοποιούν και αν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις προσδοκίες αυτών που μας εμπιστεύονται, οδηγώντας σε μακροχρόνιες συνεργασίες μαζί τους.

 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Έχουμε δεσμευτεί στην διατήρηση σε υψηλό επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών καθαρισμού στις εγκαταστάσεις των  πελατών μας, καθώς και στην ταυτόχρονη προσπάθεια  προστασίας του περιβάλλοντος με την εφαρμογή "πράσινου προγράμματος", που βασίζεται στα ακόλουθα  βήματα.

 

• Στη χρήση πιστοποιημένων Ευρωπαϊκών προϊόντων καθαρισμού και υγιεινής, που είναι υψηλών προδιαγραφών και φιλικά προς το περιβάλλον (υψηλός συντελεστής βιο-αποικοδόμησης)

 

• Ευρωπαϊκά επαγγελματικά εργαλεία για αξιόπιστη εκτέλεση του προσδοκώμενου έργου.

 

• Ένα επαναστατικό Ευρωπαϊκό σύστημα καθαρισμού υαλοπινάκων, που λειτουργεί μόνο με καθαρό απιονισμένο νερό, χωρίς χημικές ουσίες,  100% φιλικό προς το περιβάλλον.

 

• Πανιά μικροϊνών, με χρωματική κωδικοποίηση ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης

 

• Εκπαίδευση  των  εργαζομένων  στην  σωστή  χρήση  των  πράσινων  χημικών - συστημάτων και  των  πανιών  μικροϊνών.

 

• Έλεγχος υπολειπόμενου μικροβιακού φορτίου μετά τον καθαρισμό με την χρήση των ultra snaps σε luminometer (μετρητής μικροβιακού φορτίου με τη μέθοδο της βιο-φωταύγειας) για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ  ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο ποιοτικός έλεγχος ενός έργου είναι απαίτηση του κάθε πελάτη και παίξει σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση της κάθε εταιρείας

στον κλάδο του καθαρισμού σήμερα.

Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας είναι ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες μας και την επίλυση

τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν

Είμαστε υπερήφανοι για αυτό που κάνουμε, και ως εκ τούτου στρέφουμε την προσοχή μας στις λεπτομέρειες

κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών μας. Πιστεύουμε ότι κάθε στοιχείο της εργασίας καθαρισμού - δεν έχει σημασία

πόσο μικρό - συμβάλλει στη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε υπηρεσίες οι οποίες συνεχώς ελέγχονται για να διασφαλιστεί ότι τα υψηλά πρότυπα αναφορικά με την ποιότητα του έργου διατηρούνται.

Έχει οριστεί από την εταιρεία μας ελεγκτής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε έργου καθαρισμού που αναλαμβάνουμε.

Πραγματοποιούμε τακτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των πελατών μας ώστε να κατανοήσουμε σωστά τις ανάγκες τους και η ανταπόκρισή μας σε αυτές να είναι η προσδοκώμενη από μας

Έχουμε αναπτύξει ένα πρωτόκολλο Ποιοτικού Ελέγχου καθαρισμού, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι όλες οι εργασίες καθαρισμού ολοκληρώνονται ικανοποιητικά για τον πελάτη μας και σύμφωνα με το συμφωνημένο με αυτόν χρονοδιάγραμμα.

 

Για να επιτευχθεί αυτό, ακολουθούμε τις κάτωθι  διαδικασίες:

 

• Ελέγχουμε και καταγράφουμε τις ανάγκες του πελάτη μας

• Καθημερινή επιθεώρηση χώρου εργασίας και εργασιών σε αυτόν

• Σε περίπτωση συνεργασίας στη βάση συμβάσεως ορισμένου χρόνου, από  την  έναρξη  της ισχύος  της  συμβάσεως, παρακολουθούμε προσεκτικά την εξέλιξή της, συντάσσοντας και διατηρώντας στα αρχεία μας θέτουμε καθε φορά λίστα  των  εργασιών  καθαρισμού,  σε καθημερινή - μηνιαία - ετήσια βάση.

• Εκτεταμένες επιθεωρήσεις και συχνοί επιτόπιοι έλεγχοι

• Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού

PHYSION ΕΠΕ

Μελαντίας 51 - 11744

Νέος Κόσμος - Αθήνα

 

Τηλ.: 2109650278

 

Fax: 2109650673

 

email: info@physion.gr

           team@physion.gr